palielināt tekstu samazināt tekstu Lapa darbojas ar projam.lv atbalstu   
Adrese: Miera 33, Rīga, LV-1001; e - pasts: triskrasas@triskrasas.lv, mob. tālrunis: 29357561 (darba laikā)
Drukāt e-pasta adrese
  • Laikmetīgās mākslas izglītības un izstāžu centrs Miera ielas republikā. (2014. gada 1. jūlijs - 2015. gada 31. jūlijs). Projekta mērķis ir mākslas izglītības centra attīstība un pilnveide vienā no aktīvākajiem Rīgas radošajiem kvartāliem – Miera ielā.Projekts paredz palielināt Centra ietekmi un nozīmi Latvijas izglītības telpā, veicinot mākslas un dizaina izglītības procesu aktivizēšanu, īpašu vērību veltot laikmetīgās mākslas izglītības popularizēšanai un praksei, īstenojot mākslas nodarbības, seminārus, diskusijas, radošās darbnīcas, izstādes, attīstot jaunu veidu mākslas izglītības piedāvājumus, īpaši - radošo partnerību jomā, vienlaikus nostiprinot centra resursus un pieredzi. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

  • Grāmatas "Dizaina špikeris" skolotājiem dizaina mācīšanai izdošana. Darbs uzsākts 2013. gada 1.oktobrī. Paredzētais grāmatas izdošanas laiks 2015. gada maijs. Grāmata ir  jauns apjomīgs mācību līdzeklis vispārizglītojošo un mākslas skolu skolotājiem dizaina mācīšanai. Tajā  ietverta dizaina teorija, dizaina piemēri un mācību uzdevumi. Grāmatas autore ir igauņu dizainere  Merike Rehepapa. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

     

  • Radošā darbnīca bērniem "Zivs kāpj kokā". Darbnīca notika Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS 2014. gada 18. oktobrī. Bērniem bija iespēja radoši darboties kopā ar Latvijas, Vācijas, Spānijas un Nīderlandes māksliniekiem. Darbnīca ietilpa  Bērnu kultūras mēneša pasākumu kopumā "Zivs kāpj kokā", ko organizēja Rīga2014 sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Mākslas izglītības centru TRĪS KRĀSAS.


  • Profesionālās pilnveides kurss „Inovatīvas mācību metodes un satura elementi profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmā “Māksla un dizains””. (2014. gada 4. novembris - 2014. gada 5. decembris). 36 stundu kurss profesionālās ievirzes un profesionālo mākslas un dizaina skolu skolotājiem. Semināru tēmas: Radošums - mūsdienu pieprasītākā prasme; Dizainera darbs ar klientu, Mūsdienu dizaina tendences, Vikipēdija kā mākslas vēstures pētīšanas krātuve un instruments, Zīmēšana teātrī, Mākslas mācīšanās izstādē, Skicēšanas prasmes dizaineram, Radoša profesionāļa sevis prezentēšanas prasmes u.c. Kurss tika organizēts sadarbībā ar Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrību. Valsts finansējumu nodrošināja Izglītības un zinātnes ministrija.

  • Projekts „Kontrastainā Atgāzene” (no 2013. gada septembra līdz  2014. gada decembrim). Projekta mērķis bija, iesaistot trīs Atgāzenes apkaimes Rīgā mācību iestāžu skolēnus un studentus, kā arī apkaimes iedzīvotājus kopīgās mākslas un pētniecības aktivitātēs, veicināt vietas kultūrvēsturisko izpēti un popularizēšanu, sekmēt jaunu radošu sadarbības kontaktu rašanos starp apkaimē esošām institūcijām un iedzīvotajiem, iedzīvotāju atbildību par publisko vidi. Projekts īstenots sadarbībā ar Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu, Rīgas Centrālās bibliotēkas struktūrvienību filiālbibliotēku "Zemgale", Rīgas Igauņu pamatskolu un Biznesa augstskolu Turība. Projektu finansiāli atbalstīja Nodibinājums „Rīga 2014”.

  • „Mākslas un pētnieciskais izglītības projekts jauniešiem” (Educational Project of Art and Research for Young People) ir uzsākts 2013. gada oktobrī un noslēdzās  2014. gada oktobra beigās. Tā mērķis bija iesaistīt dažādu sabiedrības grupu jauniešus, tostarp, invalīdus izglītojošās laikmetīgās mākslas un citu disciplīnu kopsakarību izpētē balstītās un sociāli iekļaujošās mākslas nodarbībās, veicinot viņu sociālo integrāciju, interesi un motivāciju, radošumu, sociālo atbildību un māksliniecisko iniciatīvu. Projekta laikā tika izstrādāts un testēts inovatīvs mākslas nodarbību modelis, kā arī izveidoti mācību materiāli un interešu izglītības programma. Projektu īstenoja Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS sadarbībā ar nevalstisko organizāciju Sally Stuudio (Tallina, Igaunija). Projekts tika īstenots Eiropas Ekonomikas Zonas Finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO Fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros. Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

Projektu arhīvs

 
© Trīs krāsas, Stohotel, Joomla!