Iepriekšējie konkursi

 

1. VIETA

GRĀMATU DĀRZS

Vairāk

Aktuāla problēma pilsētā un noteikti ar plašu nozīmību sabiedrībā. Labi veikta izpēte un atrasts brīnišķīgs vēstures foto, kas iedod sajūtu, cik ļoti laukums var izskatīties savādāk. Ļoti labs priekšlikums ar aktivitāšu buķeti, kas parāda – kas tik viss var notikt priekšlaukumā. Vizualizācijās panākts ļoti labs telpiskums. Laba idejiskā pārnese no bagātīgi zaļā priekšpagalma, kas redzams vēsturiskajā foto, uz aktivitātēm bagātu Grāmatu dārzu mūsdienās. Apsveicams nodoms intensificēt blīvumu laukumā, salīdzinot ar blakus teritorijām, tādējādi atgriežot tur jau bijušo burvību. Noteikti nākošais solis būtu jau konkretizēt dārza elementus un apstādījumus. Izceļama paša darba procesa (kas bija redzams iesūtītajā materiālā) izmantošana citās situācijās. Tieši detalizētas izpētes kombinācija ar nerimstošu radošumu paver iespējas uz veiksmīgiem rezultātiem arī citās situācijās. Vizuālais materiāls skaidri apliecina, ka ir notikusi sistemātiska un secīga darbošanās. Labs pamatojums, iedrošinājums skeptiskajiem par grāmatu punktiem ārtelpā, kur autori atsaucas uz citu Cēsu piemēru.

Simpātisks manuāls laukuma aprēķins. Drosmīga un bagātīga skiču atrādīšana video. Darbā ir novērojama veiksmīga izpētes datu pārnese uz priekšlikumu, neizlaižot šo būtisko atkodēšanas un radošuma soli, kas nereti tiek izlaists, pārsteidzīgi ātri piedāvājot jau konkrētus risinājumus. Ļoti labi parādīta laukuma atrašanās vieta no dažādiem rakursiem. Ļoti bagātīgs un saturiski vērtīgs iesūtīto materiālu daudzums. Daudz rokas skiču, neļaujot referencēm iejaukties autoru radošumā, veiksmīgi atvēlot izpētītajiem piemēriem tikai nelielu vietu dažās kolāžās. Iepriecina maketa izpildījums brīvā un radošā formā, kas ļauj risinājumus nemitīgi uzlabot, nevis tos skatīt kā gatavus un nemaināmus. Baudījums acīm un sirdij!

2. VIETA

Sienīts

Vairāk

Agrāk bērni daudz vairāk spēlējās pagalmos. Pagalms ir brīnišķīga vieta pasaules izziņai, bet bieži tas mūsdienās kļūst par auto stāvlaukumu un zaudē romantiku un noslēpumainību - zaudē izglītības un saskarsmes funkciju. Mērķauditorija sasniegta perfekti, pie sienas būs interesantas lietas un rotaļas. Bet vai s negribētu kopā ar vecākiem pagalmu pārvērst vēl vairāk, vēl jaukāku un patīkamāku? Iestādīt kādu koku, izveidot vietu, kur apsēsties? Domāju, ka jebkurā Rīgas iekšpagalmā būtu ko uzlabot - ne tikai sienas, bet arī pagalmu grīdas. Bet sāksim ar sienām, jo tas ir visvieglāk!

Izcila izpēte, metodiska un reizē tēlaina, trūkst tikai iedzīvotāju un zvēru vārdi. Sienas pamatnes zīmējums precīzs un reizē neitrāls fons ideju meklējumiem. Lai arī maketā cilvēki nav mērogā, tas būtību parāda. Konkursam iesūtīto materiālu kvalitāte izcila.

3. VIETA

Datorklase Ķekavas vidusskolā

Vairāk

 

Problēma aktuāla un precīzi definēta. Datorklases kā mācību procesa neatņemama sastāvdaļa skolās ne vienmēr ir atbilstoši projektētas gan no funkcionalitātes un estētikas, gan ergonomikas viedokļa. Ideja ir veiksmīga, tā labi nolasās ar pievienoto "ideju dēli". Lai pārliecinātos par galdu un datoru pietiekamību, to izvietojumu atbilstoši jaunajam izkārtojumam, funkcionāli būtu vēlme saprast skolēnu skaitu un telpas reālos izmērus.

Lieliski, ka par telpas plusiem un mīnusiem aptaujāti klases tiešie izmantotāji - skolēni. Ja ideja tiek attīstīta, to var pielietot lielākajā daļā tipveida skolu datoru klasēs. Darba izstrāde secīga, prasītos rūpīgāks telpu uzmērījums, dienasgaismas analīze un vairāk mēroga skiču dizaina idejas izpētei.

3. VIETA

Vides objekts STRŪKLAKA

Vairāk

Ja skatās uz problēmu kā pārdomāti izveidotu skolas iekšpagalmu, tad tā ir ļoti aktuāla. Ja problēma ir atpūtas laukumu papildināšana ar ūdens objektiem - arī tā ir aktuāla un vidi pilnveidojoša. Jauki, ka ūdens strūklakai ir piešķirta daudzfunkcionalitāte - tā būtu ne tikai estētisks pagalma centrālais elements, bet plānota arī funkcionāla - to varētu izmantot gan putni, gan bērni.

Vizuāli pievienotas divas versijas, abās ir mēģināts pamatot, bet līdz galam nav sasniegta pārliecība, ka vizuāli tas būtu vides kontekstam visatbilstīgākais variants. Strūklaka kā vides elements, kas ir skaists, relaksējošs, kur var arī atveldzēties karstā dienā un kur var padzerties putni - ir piemērota citās situācijās. Konkrētais strūklakas risinājums visdrīzāk būtu jāpilnveido un jāpielāgo citai vietai - to tipizēt nevajadzētu. Ļoti forši un rūpīgi izpētīta esošā situācija. Labi rasts pamatojums strūklakas atrašanās vietai - zonā, kur atradās vecā aka. Pilnīgai izpētei pietrūkst kopējā pagalma attīstības vīzija, kas dotu lielāku pārliecību, ka parkā būs tā un tā, bet mēs strādājam ar vienu elementu no visa pagalma kopuma, bet tas ir papildinoša daļa no pagalma. Tā kā Latvijas klimatiskajos apstākļos strūklakas darbojas tikai īsu periodu (no kura liela daļa ir skolēnu vasaras brīvlaikā), svarīgi būtu domāt, kā strūklaka izskatīsies un funkcionēs rudens un ziemas periodā, vai tai būs kāda papildus funkcija, vai tā būs kā skulpturāls elements. Iesniegtie materiāli kvalitatīvi un viegli uztverami.