IMG 0816VASARAS BRĪVLAIKS no 2021. gada 18. jūnija līdz augusta beigām. Nenotiek nekāda veida nodarbības.


No 2020. gada 17. oktobra sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem pārtraucam interešu izglītības nodarbības klātienē.

Nodarbības notiek tiešsaistē vai noskatoties ierakstu un, ja ir vēlēšanās, veicot nedēļas uzdevumus. Dalības maksa 5 eur nedēļā. Minimālais abonementa termiņš - 1 mēnesis - rēķins tiek izsūtīts mēnesā sākumā. Uzņemam jaunus audzēkņus! Informācija par iesaistīšanos: triskrasas@triskrasas.lv

Nodarbību saturs

Mūsu piedāvātā individualizētā mācību metode domāta un ieteicama bērniem ar dotībām un ieinteresētību mākslā. Nodarbību saturs ir vērsts uz katra dalībnieka unikālās radošās domāšanas attīstīšanu, dažādu tehnisko prasmju apguvi, izpratnes par mākslu veidošanu un individuālo spēju saskatīšanu un izkopšanu atbilstoši bērna vajadzībām. Uzsākot mācības, iesakām atnākt iepazīties ar mācību vidi un skolotājām kopā ar bērnu, aprunāties par nākotnes plāniem, bērna individuālām vajadzībām un iepriekšējo pieredzi, kā arī uzrakstīt iesniegumu, kas apliecina jūsu piekrišanu mācību iestādes noteikumiem, lai audzēknis tiktu uzņemts sākumā uz iepazīšanās laiku (5 vai 10 nodarbības). Pēc iepazīšanās laika audzēknis turpina vai arī, savstarpēji vienojoties, pārtrauc mācības. Piedāvājam trīs programmas: „Laikmetīgā māksla un pētniecība” pusaudžiem līdz 16 g.v.; „Dizains un pētniecība” pusaudžiem līdz 16 g.v.; „Mākslas un mākslas tehniku iepazīšana” bērniem no pilnu 5 gadu vecuma un jaunākā skolas vecuma skolēniem. Mācības notiek latviešu valodā.
 
Mākslas pedagogi

Ilze Kupča - mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS dibinātāja, Latvijas Nacionālā kultūras centra vizuālās mākslas izglītības speciāliste.
Ilze Vītola - mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS dibinātāja, Latvijas Mākslas akadēmijas lektore.

Nodarbību laiks un vieta

Mācību nodarbības notiek Miera ielā 15/1, Rīgā, izvēloties dalībniekam ērtu laiku Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS darba laikā: otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien 15.00 - 19.00, sestdien 11.00 - 13.00. Mācību nodarbības ilgums ir 90 minūtes, izņemot audzēkņus, kuriem individuālu iemeslu dēļ nosakām īsākas vai garākas nodarbības, par to informējot vecākus. TRĪS KRĀSU kārtība paredz, ka vienlaikus centrā mācās dažādu vecumu audzēkņi, veicot atšķirīgus, katram individuāli piemērotus uzdevumus, audzēkņi ierodas un nobeidz darbu dažādos laikos, rēķinoties ar savas nodarbības garumu un TRĪS KRĀSU darba laiku. Visus nodarbībām paredzētos materiālus un tehnisko aprīkojumu nodrošina izglītības iestāde. Vecāku pienākums ir organizēt apmeklējumu tā, lai audzēknis TRĪS KRĀSĀS varētu mācīties noteikto laiku - 90 minūtes katrā apmeklējuma reizē. Mācības var uzsākt jebkurā laikā, negaidot gada vai mēneša sākumu, tomēr jaunu audzēkņu uzņemšana notiek saskaņojot ar izglītības iestādi un ir atkarīga no tā, vai ir brīvas vietas. Audzēkņus, kuri nodarbības nav apmeklējuši 1 mēnesi un nav mūs informējuši par tālākiem plāniem, tiek atskaitīti. Nodabības ir iespēja atsākt, piesakoties e-pastā un sagaidot brīvu vietu kopējā rindas kārtībā.

Vecāku klātbūtne

Audzēkņu nodarbībās vecāki nepiedalās. Izņēmums vecāku klātbūtnei ir pirmā nodarbība pirmsskolas vecuma audzēkņiem. Lūgums vecākiem nodarbību laikā uzturēties ārpus centra telpām. Ja vēlaties noskaidrot kādus sev interesējošus jautājumus, lūdzam netraucēt mūs nodarbību laikā, bet e-pastā vienoties par tikšanās laiku ārpus nodarbībām.

Mācību rezultātu izvērtēšana

Uzsākot mācības (un periodiski arī vēlāk) vecāki var saņemt Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS speciālistu konsultācijas, iepriekš vienojoties par konsultācijai piemērotu laiku (~ 30 min.). Tā kā interese par iespēju mācīties TRĪS KRĀSĀS ir ļoti liela, un mūsu mērķis ir palīdzēt attīstīt mākslā un dizainā apdāvinātu bērnu individuālās spējas, periodiski veicam mācību rezultātu izvērtēšanu - tā ir saruna ar audzēkni un pēc tam arī ar vecākiem, lai vienotos par mācību turpināšanas lietderību TRĪS KRĀSĀS. Reizi gadā rīkojam izpratni veicinošas sapulces vecākiem - katru reizi padziļināti apspriežam kādu noteiktu tēmu.

Papildus informācija

Ja ir nepieciešamība, audzēknis pirms nodarbības var paēst līdzpaņemto ēdienu. Dzeramais ūdens (ziemā arī zāļu tēja) vienmēr ir pieejams. Lūdzam ikdienā neņemt līdzi našķus.
Ieteicams, nākot uz nodarbībām, ģērbt ērtu, vienkāršu, viegli mazgājamu apģērbu. Sākoties lietainam laikam, lūgums ņemt līdzi apavus iekštelpām, tos varat glabāt pie mums.

Samaksa

Apmaksa jāveic pēc rēķina saņemšanas ar bankas pārskaitījumu, iepriekš informējot mūs par vēlamo abonementa veidu:

  • 15 eiro - viena atsevišķa nodarbība (90 min.);
  • 60 eiro - 5 nodarbības (90 min.) divu mēnešu laikā, sākot no pirmā apmeklējuma;
  • 90 eiro - 10 nodarbības (90 min.) divu mēnešu laikā, sākot no pirmā apmeklējuma.
Abonementa izmantošanas laiku nepagarinām un abonemetu nedalām. Abonementa izmantošanas laikā netiek ieskaitīti periodi, kad TRĪS KRĀSĀS nodarbības nenotiek, to var turpināt izmantot, kad nodarbības atsākas. Brāļi un māsas, lai nesarežģītu uzskaiti, drīkst izmantot vienu abonementu. "Tukšais periods" starp abonemeniem - līdz 2 nedēļām.

Maksājumiem bankā iepriekš izrakstīsim rēķinu. Rēķinam vajadzīgie dati: dalībnieka vārds, uzvārds; maksātāja vārds uzvārds; maksātāja personas kods; informācija par nodarbību abonementa veidu; e-pasts, uz kuru nosūtīt rēķinu.

Vecākiem ir iespēja saņemt pārmaksāto IIN par interešu izglītību savam bērnam, iesniedzot ienākumu deklarāciju VID - tai jāpievieno maksājuma apliecinājums, kurā norādīti maksātāja un nodarbību dalībnieka personas dati, kā arī maksājuma mērķis.

E-pasts: triskrasas@triskrasas.lv; telefons: +371 29357561 (darba laikā - pēcpusdienās un tikai neatliekamos jautājumos)
E-pasts ir mūsu ikdienas saziņas veids, uz telefona zvaniem atbildam tikai, kad neesam aizņemtas, tāpēc iesakām rakstīt, nevis zvanīt! 
Savstarpējai saziņai izveidota slēgta grupa Facebook platformā - TRĪS KRĀSAS - audzēkņu vecāki. Lūgums tai pievienoties!

Sociālie tīkli: Facebook, Twitter, Instagram. 


Elektroniskā reģistrēšanās veidlapa par audzēkņiem, kuri ir uzsākuši mācības TRĪS KRĀSĀS. Veidlapu aizpilda bērna vecāki.