1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šī "Privātuma politika" (turpmāk "Politika") attiecas uz visiem Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS (turpmāk "Mēs", "Mums", "Mūs") "Vietnes" (turpmāk "Vietne") "Lietotājiem" (tālāk tekstā - "Jūs", "Jums", “Jūsu"). Pirms pieteikšanās vai pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku. Laika gaitā mēs varam ieviest izmaiņas politikā, lūdzu, pārlasiet to pirms atkārtotas pirkumu veikšanas.

1.2. Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS ir apņēmies ievērot un aizsargāt Jūsu privātumu. Veltām visas pūles, lai mūsu veiktā personas sniegto datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

1.3. Jūsu sniegto personas datu pārzinis ir Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS, reģistrācijas numurs 40008048912, adrese: Kazarmu iela 7 - 11, Rīga, LV-1013, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

1.4. Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādiem nolūkiem un kā vācam Jūsu datus, kā arī to, kā tos izmantosim.

1.5. Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu – mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi – apmeklēt nodarbības un kursus, iegādāties preces vai saņemt informāciju.

1.6. Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, piesakoties uz nodarbībām vai kursiem, veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apņematies neveikt darbības, kas vērstas pret vietnes triskrasas.lv drošību.

1.7. Mēs neesam atbildīgi par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu sniegtajiem datiem.

1.8. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni, piesakoties uz nodarbībām vai kursiem un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūs saprotat politiku un piekrītat sekot izmaiņām tajā.

1.9. Ja Jūs nepiekrītat šai politikai vai atsevišķām tajā ietvertām definīcijām, Jums nav tiesību izmantot mūsu vietnes pakalpojumus.

2. Kādus datus mēs apkopojam un apstrādājam?

2.1 Piesakoties uz nodarbībām vai kursiem, veicot pirkumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, Jūs sniedzat mums savu personīgo informāciju. Personas datu iesniegšana ir obligāta.

2.2 Mēs apkopojam un uzglabājam šādus datus:

 • klienta vārds un uzvārds;

 • kursu vai nodarbību dalībnieka personas kods;

- tālruņa numurs;

- e-pasta adrese;

- preču vai pakalpojumu piegādes un rēķina piegādes adrese.

2.3 Mēs apstrādājam, taču neuzglabājam šādus bezpersoniskos datus:

- sīkdatnes.

2.4 Privātie dati tiek izmantoti tikai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu un saziņai ar klientiem.

2.5 Mēs varam saņemt Jūsu personīgo informāciju tikai no Jums un tikai tad, ja Jūs izmantojat mūsu vietnes pakalojumus, piemēram: reģistrāciju uz nodarbībām vai kursiem, pasūtījumu veikšanu, kā arī ja Jūs saziņai izmantojat e-pastu.

3. Maksājuma informācija

Maksājot par precēm un pakalpojumiem, ko sniedz vietne triskrasas.lv, mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju:

 • Jūsu vārds un uzvārds;

 • Jūsu personas kods;

 • Jūsu bankas nosukums un konta numurs;

- Jūsu tālruņa numurs;

- Jūsu e-pasta adrese.

Informāciju par Jūsu bankas norēķinu karti mēs nesaņemam un tā netiek apstrādāta.

4. Kādēļ mēs apkopojam Jūsu datus

Mēs izmantojam informāciju, ko apkopojam par Jums, lai:
- pārdotu mūsu preces un pakalpojumus;
- pareizi apstrādātu un piegādātu Jūsu pasūtījumu;
- nodrošinātu garantijas un pēcgarantijas atbalstu;

 • reģistrētu audzēkņus interešu izglītības programmu audzēkņu reģistrā;

 • identificētu un reģistrētu profesionālās pilnveides kursu dalībniekus;

 • atbildētu uz Jūsu jautājumiem un sniegtu Jums informāciju;

 • sagatavotu anonīmu statistiku par vietnes izmantošanu.

5. Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu datus

Klienta personisko informāciju mēs glabājam 3 gadus:

 • lai nodrošinātu iegādāto preci ar garantijas un pēcgarantijas atbalstu;

 • lai vajadzības gadījumā izsniegtu kursu apliecības dublikātu;

- grāmatvedībai.

Pēc 3 gadu termiņa beigām, personas dati tiks iznīcināti, ja vien Jūs pats nepieprasīsiet savu datu dzēšanu agrāk, izmantojot vietni, vai arī personīgi ierodoties Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS telpās (ar personu apliecinošu dokumentu) šajā periodā.

6. Kā tiek organizēta datu aizsardzība

Mūsu vietne tiek glabāta vienā no uzticamākajiem datu centriem pasaulē.

Lai aizsargātu Jūsu personīgos datus, mēs izmantojam visas mūsu pakalpojumu sniedzēja iespējas, tostarp pastāvīgu fizisko aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un šifrēšanu visas diennakts garumā.

su vietnes drošība nodrošināta izmantojot šādus, kā arī citus, līdzekļus:

- datu pārraides šifrēšana, izmantojot SSL standartu;

- personīgie dati tiek glabāti serveros šifrētā veidā;

- Jūsu personīgie dati automātiski tiek anonimizēti pēc pasūtījuma pabeigšanas (piegādādes, anulēšanas vai atgriešanas);

- piekļuve personiskajai informācijai un datiem ir ierobežota un iespējama vien Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS darbiniekiem, lietojot 2FA (Divu faktoru autentifikācijas) un SSH privāto atslēgu autentifikāciju.

7. Datu nodošana trešajām personām

Trešās personas var būt datu centri, atbalsta pakalpojumi, piegādes pakalpojumi, mākoņu glabāšanas pakalpojumu pārstāvji u.c. personīgo datu apstrādātāji, kas palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Jebkurā gadījumā apstrādātājiem tiek tiek nodots tikai tāds datu apjoms, kas nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Ar mums saistītās trešās personas var apstrādāt Jūsu personas datus tikai noteiktajiem uzdevumiem un tos nevar izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Apstrādātāji nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un rakstisku vienošanos ar Mākslas izglītības centru TRĪS KRĀSAS.

Personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

8. Datu nodošana trešām valstīm

Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS nenodod personīgo informāciju un citus datus trešām valstīm, izņemot likumdošanā paredzētajos gadījumos.

9. Lietotāja tiesības

Normatīvie akti par personas datu aizsardzību, tai skaitā Vispārīgā datu aizsardzības regula dod Jums virkni tiesību, savukārt, mums jānodrošina Jums iespēju tās izmantot.

- Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personiskās informācijas kopiju, lai pārbaudītu uzglabātās informācijas precizitāti un / vai labotu vai atjauninātu šos datus;

- jebkurā laikā Jūs varat atteikties saņemt e-pastus, nosūtot paziņojumu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai izmantojot saiti elektroniskājās vēstulēs;

- gadījumos, kad Jūsu dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, kas kalpo par pamatu datu apstrādes izbeigšanai;

- Jums ir tiesības saņemt Jūsu datu apstrādes apstiprinājumu, tiesības pārskatīt apstrādātos datus, iegūt informāciju par apstrādes mērķiem, apstrādes periodu, datu saņemšanas avotiem, to nozīmi un Jums no tā izrietošajām sekām;

- Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu personiskā informācija tiktu pilnībā izdzēsta (ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu).

Lai aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, pirms sniegt Jūsu pieprasīto informāciju par personīgajiem datiem. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs iesniegt personu apliecinošu dokumentu un / vai personīgi apmeklēt mūs klātienē. Ja Jūs nevarat pierādīt savu identitāti, mēs varam noraidīt Jūsu pieteikumu.

Mēs izmantosim visus komerciāli saprātīgos centienus, lai 30 dienu laikā pēc Jūsu piekļuves pieprasījuma saņemšanas nodrošinātu likumam atbilstošu piekļuvi Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs uzglabājam.

Jums ir jāsaprot un jāpieņem riski, kas saistīti ar Jūsu personisko datu dzēšanu, piemēram:

- nespēja mums identificēt Jūs kā klientu, ja sazināties ar klientu un garantijas atbalsta dienestu;

 • grūtības vai nespēja identificētu Jūsu pirkumu, gadījumā ja vēlaties to atgriezt;

 • neiespējamība izsniegt profesionālās pilnveides kursu apliecības dublikātu;

- sarežģījumi vai pilnīga neiespējamība atgūt pirkuma dokumentus to pazaudēšanas gadījumā;

- citi riski.

14. Izmaiņas politikā

s regulāri pārskatām mūsu konfidencialitātes politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.

Šī konfidencialitātes politika stājās spēkā un pēdējoreiz tika atjaunināta 2020. gada 2. augustā.