Konkursa nolikums

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 20. novembris.
Projekta nosaukums (obligāts)
Projekta autors(-i)
Palīgi, konsultanti, ja ir iesaistīti
Projekta iesniedzējs
Dizaina idejas apraksts
150 Words left
Procesa apraksts par veiktajiem darbiem konkrētos projekta posmos:
100 Words left
100 Words left
100 Words left
Četri attēli ar paskaidrojumiem (viens teikums pie katra attēla),
kā arī viens video (ne ilgāks par 2 minūtēm)
Pēc materiālu nosūtīšanas uz jūsu e-pastu tiks izsūtīti pieejas dati, kas ļaus nosūtītos materiālus vēlāk mainīt un papildināt.