Dizaina stāsti

Dizaina stāsti. Mācību līdzeklis dizaina pamatu apguvei
Piegāde uz:Latvia
Cena 20,00 €
Atlaide:
anan-1
anan-2
anan-3
Apraksts Autores: Ilze Kupča un Ilze Vītola
Grafikas dizains: dizaina studija H2E
Izdevējs: biedrība Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS, 2018
ISBN 978-9934- 8481-1- 7
Finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds
Mācību līdzeklis dizaina pamatu apguvei „Dizaina stāsti” domāts skolotājiem, kuri vēlas
iepazīstināt skolēnus ar dizainu. Tajā apkopoti Latvijas dizaineru stāsti par 20 dizaina
piemēriem, kas pārstāv dažādas dizaina izpausmes – sākot no jaunradītiem produktiem –
pulksteņiem, lampām, kurpēm – līdz plašākiem dizaina risinājumiem – veikalu interjeriem,
pilsētvides plānojumam un muzeja identitātei.
24x30 cm izmēra grāmatā ir 118 lapas puses. Katram dizaina stāstam veltīti divi atvērumi,
kuros ir foto attēli, dizaina piemēra apraksts un trīs mācību uzdevumu apraksti. Pavisam
kopā grāmatā ir 60 mācību uzdevumu apraksti, kas piemēroti 9-16 gadus veciem
skolēniem. Ievada daļā aprakstīta dizaina apguves skolā nepieciešamība, izklāstīts dizaina
process un dizaina domāšana, iekļaujot specifisku mācību metožu aprakstu.
Grāmatas teksts ir latviešu un angļu valodā
Cena 20 eiro
Design Stories is an introductory textbook intended for teachers who wish to familiarise
their pupils with the basic principles of design. It comprises twenty examples from Latvian
designers, who represent various directions in design, starting with new versions of
familiar products—clocks, lamps, shoes—and ending with broad design solutions—store
interiors, urban planning, and giving a distinctive identity to art exhibitions.
Each chapter tells the story of a design problem and the way it was solved, supplemented
with photographic illustrations. Three assignments have been added to each story,
connecting the example provided with exploratory and practical tasks suited for pupils. The
material provided is suitable for pupils aged 9–16. It is meant to introduce them to the
world of design, help them come up with and evaluate their own ideas, learn to collaborate
with others, perfect their debating skills, and defend their opinions.
Full text both in Latvian and English
Price 20 eur