Kokles un koklēšana Latvijā

Grāmata un CD kokles spēles apguvei
Piegāde uz:Latvia
Cena 12,00 €
Atlaide:
Apraksts

Kokles un koklēšana Latvijā. The Baltic Psaltery and Playing Traditions in Latvia
Grāmata ar audio pielikumu CD formātā

Autors: Valdis Muktupāvels
Makets: Valdis Muktupāvels un Mikus Čavarts
Angļu tulkojums: Amanda Jātniece
CD ierakstīts studijā „Lauska”

Izdevējs: biedrība Kultūras menedžmenta centrs LAUSKA, 2009, 2013 (jauns papildināts izdevums)
ISBN 978-9984-39-959-1

Izdevums tapis ar UNESCO Līdzdalības programmas, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras, VKKF un Valsts pētījumu programmas „Letonika” atbalstu.

Grāmatā ir ietverts vispārējs apskats par koklēm un koklēšanas tradīcijām un vēsturi Latvijā, kā arī kokļu uzbūvi, attīstību un to variācijām. Tomēr lielāko grāmatas daļu aizņem kokļu spēles mācību metodika ar skaņojumu piemēriem, akordiem, vingrinājumiem, un dažādām latviešu melodijām – dziesmām un dančiem.

Īpašs audiopielikums „Koklētprieks – skaņojumi, vingrinājumi, repertuārs” palīdzēs ikvienam, kurš vēlas paņemt kokli rokā, iemācīties to spēlēt. Audio CD papildina grāmatas metodikas daļu, atvieglojot kokļu spēles prasmju apguvi. Līdz ar to grāmata būs noderīga gan kokļu spēles skolotājiem un folkloras kopu vadītājiem, gan cilvēkiem, kas vēlas apgūt šī instrumenta spēli pilnīgi patstāvīgi.

Grāmata (117 lpp.) latviešu un angļu valodā un CD.

Cena 12 EUR.