Valoda un māksla

Tēmas "Valoda un māksla" mērķis bija pētīt vizuālās mākslas un valodas izteiksmes līdzekļu mijiedarbību to vienlaicīgā izmantojumā.

Tēmas "Valoda un māksla" ietvaros notika 12 mācību nodarbības. Daļa dalībnieku piedalījās tikai vienreiz, citi nodarbības apmeklēja biežāk. 

Mācību uzdevumu apraksti ir šeit 

Izstāde "Stāsts par Kontroldarbu un Švīku"

2014. gada 26. februārī Māksls izglītības centra TRīS KRāSAS telpās tika atklāta Mākslas un pētnieciskā izglītības projekta jauniešiem 2. izstāde "Stāsts par Kontroldarbu un Švīku". Tika izstādīts visas mācību tēmas gaitā radīts kopdarbs, kuru veidoja 24 autori. Izstāde bija atvērta līdz 19. martam.