Nodarbības un kursi

Eksperimenti ar materiāliem – veids, kā radīt idejasCeturtdiena, 26. Janvāris 2017, 10:00 - 17:00
Tālākizglītības seminārs (8 akadēmiskās stundas) vispārizglītojošos skolu mākslas pedagogiem, profesionālās ievirzes mākslas skolu, interešu izglītības un pirmsskolas pedagogiem ceturtdien, 26. janvārī plkst. 10.00 - 17.00.

Semināra dalībnieki iepazīsies ar 5 - 14 gadus vecu bērnu vizuālās izteiksmes paņēmieniem un mākslinieciskajām interesēm, saistībā ar katram vecumposmam raksturīgām īpatnībām. Uzskatot, ka viena no bīstamākajām kļūdām mākslas mācīšanā ir tiekšanās pēc vienādiem, skolotāja jau iepriekš izdomātiem, mācību darbiem, seminārā tiks analizētas situācijas, kurās iespējams virzīt audzēkņus uz atšķirīgu izteiksmi, sekojot sākotnēji vienotam uzdevumam. Tiks analizēti daudzveidīgi mākslas uzdevumu piemēri, kuru radīšanā ir piedalījušies TRĪS KRĀSU audzēkņi. Semināra dalībnieki tiks iesaistīti diskusijā par šo uzdevumu iespējamu tālāku attīstīšanu un variēšanu, kā arī vingrināsies uzdevumu ideju izstrādē. Eksperimentēsim ar dažādiem mākslas un „ne-mākslas” materiāliem, domāsim, kā veicināt audzēkņu iniciatīvu ideju radīšanā un īstenošanā. Piedāvāsim apgūt konkrētas metodes, kā, strādājot ar audzēkņu grupu, saglabāt individuālu pieeju katram bērnam.

Semināru vadīs Ilze Kupča un Ilze Vītola, kas jau vairākus gadus īsteno interešu izglītības programmu mākslā un dizainā 5 - 16 gadus veciem bērniem. Nodarbību gaitā tiek izmantotas metodes, kas vērstas uz katra audzēkņa īpašo māksliniecisko spēju saskatīšanu un attīstīšanu.Atrašanās vieta Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS, Miera ielā 33, Rīgā