• 2017. gada septembris - projekts “Punduri, milži un miglāji” plašākai publikai piedāvā laikmetīgās vizuālās mākslas pieredzi - mūsdienu kultūras forumā "Baltā nakts" Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS būs iespēja baudīt laikmetīgās mākslas izstādi, kuras autori ir bērni un jaunieši, kas mācās TRĪS KRĀSĀS. Atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
 • 2016. gada jūnijs - septembris - projekts “Latvijas dizaina stāsti skolām”, kurā paredzēts sagatavot mācību līdzekli par dizaina mācīšanu, balstoties uz Latvijas dizaina piemēriem. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
 • 2015. - 2016. gads. Mākslas izglītības projekts „12 gleznas. Kā iepazīt sevi, mākslu un Latviju”. Divpadsmit izcilu Latvijas gleznotāju darbi būs satura ass izglītojošā grāmatā skolēniem par Latvijas mākslu. Tekstu un vizuālā materiāla sagatavošana. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, programma "Latvijai 100".
 • Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS ir viena no 160 biedrībām, kas saņēmušas atbalstu Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros. Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS līdzās ikdienas mākslas nodarbībām 2016. gadā plāno rīkot regulārus kultūras pasākumus, iesaistot tajos gan apkaimes iedzīvotājus, gan citus interesentus. Projekts “Mākslas dienas Miera ielā” saņem Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu (3110 eiro), lai vairāk kā 200 cilvēku (gan bērni, gan pieaugušie) no 2015. gada decembra līdz 2016. gada septembrim gūtu prieku radošajās darbnīcās, diskusiju vakaros, plenēros un citos aizraujošos pasākumos.
 • 2015. gada oktobrī un novembrī - izstāde "VAU!" Dažādās tehnikās radītie darbi atklāj tikai šķietami vieglprātīgā un vienkāršā VAU! daudzkrāsaino dabu. Darbu autori, izstādes kuratori un iekārtotāji ir bērni, kuri apmeklē mākslas nodarbības TRĪS KRĀSĀS.
 • 2015. gada 5. septembrī - "Eksperimenti ar staru" - iniciatīva, kurā skolēni, sadarbībā ar zinātniekiem no Latvijas Universitātes Atomfizikas un Spektroskopijas institūta Rīgas Fotonikas centra, veidos un Baltajā naktī prezentēja eksperimentālus mākslas objektus. Atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
 • 2015. gada septembrī - laikmetīgās mākslas izstādes "Gaismaskoks. Jauno māksla" Rīgas Māsklas telpā. Izstādes darbu autori ir pusaudži un jaunieši, kuri mākslu apgūst vēl tikai mākslas skolās, ne augstskolās. Gaisma izstādē ir nozīmīgākais izteiksmes līdzeklis, iedvesmas un izpētes avots. Jaunie autori pētījuši gaismas iedarbību uz dažādiem materiāliem, gaismas īpašības un gaismas avotu raksturu, īstenojot idejiski piesātinātus un arī tehnoloģiski sarežģītus darbus. Iztāde apliecina gaismas kā Baltās nakts 2015.gada tēmas interpretāciju un jaunu cilvēku ideju spēku un nozīmi iekļauties laikmetīgās mākslas ainā Latvijā. Atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
 • 2015. gada 5. septembrī - Mūsdienu urbānās kultūras forumā "Baltā nakts" Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS vannasistabā īpašu lukturīšu gaismā bija apskatāma luminiscējoša instalācija "Spīdošā vannas istaba". Vannasistaba bija pārtapusi par dažādām izdomātām pasaulēm ar džungļos mītošiem zvēriem un cilvēkiem, zirgiem, kas pārvietojas starp planētām, jūrām un okeānu ar lidojošām zivīm, bet ģērbtuves tumšajā stūrī baloja pirātu kauli. Darbu autori – bērni, kuri apmeklē laikmetīgās mākslas nodarbības TRĪS KRĀSĀS. Katrs izstādes apmeklētājs varēja arī pats izgatavot mazu tumsā atspīdošu objektu, lai izgaismotu Balto nakti.
 • 2015. gada februāris - marts - izstāde "Virsskati, kartes un ceļi". Izstādē skatāmas kartes - dažādu reālu un izdomātu vietu attēlojumi visdažādākajās tehnikās. Kopīgi gleznota lielformāta izdomātā pilsēta, noslēpto dārgumu plāns lauku mājās, dzīves karte, kalnraču pazemes ceļi, savu ikdienas ceļu pētījums – tie ir gabaliņi no kopīgās ekspozīcijas. Izstādes darbu autori ir bērni, kuri mācās Mākslas izglītības centra TRĪS KRĀSAS interešu izglītības programmās.
 • Laikmetīgās mākslas izglītības un izstāžu centrs Miera ielas republikā. (2014. gada 1. jūlijs - 2015. gada 31. jūlijs). Projekta mērķis ir mākslas izglītības centra attīstība un pilnveide vienā no aktīvākajiem Rīgas radošajiem kvartāliem – Miera ielā. Projekts paredz palielināt Centra ietekmi un nozīmi Latvijas izglītības telpā, veicinot mākslas un dizaina izglītības procesu aktivizēšanu, īpašu vērību veltot laikmetīgās mākslas izglītības popularizēšanai un praksei, īstenojot mākslas nodarbības, seminārus, diskusijas, radošās darbnīcas, izstādes, attīstot jaunu veidu mākslas izglītības piedāvājumus, īpaši - radošo partnerību jomā, vienlaikus nostiprinot centra resursus un pieredzi. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
 • Grāmatas "Dizaina špikeris" skolotājiem dizaina mācīšanai tulkošana. Darbs uzsākts 2013. gada 1.oktobrī. Grāmata ir jauns mācību līdzeklis vispārizglītojošo un mākslas skolu skolotājiem dizaina mācīšanai. Tajā  ietverta dizaina teorija, dizaina piemēri un mācību uzdevumi. Grāmatas autore ir igauņu dizainere  Merike Rehepapa. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
 • Radošā darbnīca bērniem "Zivs kāpj kokā". Darbnīca notika Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS 2014. gada 18. oktobrī. Bērniem bija iespēja radoši darboties kopā ar Latvijas, Vācijas, Spānijas un Nīderlandes māksliniekiem. Darbnīca ietilpa  Bērnu kultūras mēneša pasākumu kopumā "Zivs kāpj kokā", ko organizēja Rīga2014 sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Mākslas izglītības centru TRĪS KRĀSAS.
 • Profesionālās pilnveides kurss „Inovatīvas mācību metodes un satura elementi profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmā “Māksla un dizains””. (2014. gada 4. novembris - 2014. gada 5. decembris). 36 stundu kurss profesionālās ievirzes un profesionālo mākslas un dizaina skolu skolotājiem. Semināru tēmas: Radošums - mūsdienu pieprasītākā prasme; Dizainera darbs ar klientu, Mūsdienu dizaina tendences, Vikipēdija kā mākslas vēstures pētīšanas krātuve un instruments, Zīmēšana teātrī, Mākslas mācīšanās izstādē, Skicēšanas prasmes dizaineram, Radoša profesionāļa sevis prezentēšanas prasmes u.c. Kurss tika organizēts sadarbībā ar Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrību. Valsts finansējumu nodrošināja Izglītības un zinātnes ministrija.
 • Projekts „Kontrastainā Atgāzene” (no 2013.gada septembra līdz  2014.gada decembrim). Projekta mērķis ir, iesaistot trīs Atgāzenes apkaimes Rīgā mācību iestāžu skolēnus un studentus, kā arī apkaimes iedzīvotājus kopīgās mākslas un pētniecības aktivitātēs, veicināt vietas kultūrvēsturisko izpēti un popularizēšanu, sekmēt jaunu radošu sadarbības kontaktu rašanos starp apkaimē esošām institūcijām un iedzīvotajiem, iedzīvotāju atbildību par publisko vidi. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolu, Rīgas Centrālās bibliotēkas struktūrvienību filiālbibliotēku "Zemgale", Rīgas Igauņu pamatskolu un Biznesa augstskolu Turība. Projektu finansiāli atbalsta Nodibinājums „Rīga 2014”.
 • „Mākslas un pētnieciskais izglītības projekts jauniešiem” (Educational Project of Art and Research for Young People) ir uzsākts 2013. gada oktobrī un ilgs līdz 2014. gada novembrim. Tā mērķis ir iesaistīt dažādu sabiedrības grupu jauniešus, tostarp, invalīdus izglītojošās laikmetīgās mākslas un citu disciplīnu kopsakarību izpētē balstītās un sociāli iekļaujošās mākslas nodarbībās, veicinot viņu sociālo integrāciju, interesi un motivāciju, radošumu, sociālo atbildību un māksliniecisko iniciatīvu. Projekta laikā tiks izstrādāts un testēts inovatīvs mākslas nodarbību modelis, kā arī izveidoti mācību materiāli un interešu izglītības programma. Projektu īsteno Mākslas izglītības centrs TRīS KRāSAS sadarbībā ar nevalstisko organizāciju Sally Stuudio (Tallina, Igaunija). Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas Zonas Finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO Fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 • Projekts "Mākslinieki un radošie uzņēmēji reģionālai attīstībai" (Local Artists for Regional Development) īstenots laikā no 2011. līdz 2013. gadam ar mērķi iesaistīt Cēsu un Tartu māksliniekus vietējās sabiedriskās dzīves attīstībā, sniedzot iespējas māksliniekiem gūt nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai pilnveidotu savu karjeru. Projektu īstenoja pašvaldības aģentūra Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs sadarbībā ar Mākslas izglītības centru TRīS KRāSAS un Tartu Radošās industrijas centru . Projekts iekļāvās  Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros , projektu daļēji finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 • Projekts "Sagatavošanās veiksmīgai karjerai - semināri un radošās darbnīcas mākslas un mūzikas vidusskolu audzēkņiem" tiek īstenots 2011. gada oktobrī un  novembrī. Semināros un radošajās darbnīcās mākslinieki un radošo jomu profesionāļi māca topošajiem māksliniekiem no Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas dažādas karjeras izveidē noderīgas zināšanas un prasmes kā praktiski īstenot savas idejas - sākt uzņēmējdarbību, uzrakstīt projektu, piesaistīt sponsorus u.c. Projektu finansē Valsts Izglītības attīstības aģentūra .
 • Projekts ITEMS  (Innovative Teaching for European Museum Strategies) - 2010.-2012. gads - projekts muzeju izglītības iespēju apzināšanai mākslas izglītībā. Projektu īsteno   ANISA (National association of Art History Teachers, Itālija), sadarbības partneri - Eccom Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management culturale   (Itālija), Moholy-Nagy University of Art and Design (Ungārija), Associacao de Professores de Expressao e Comunicacao Visual   (Portugāle), Universite du Luxembourg, Institut national d'histoire de l'art (Francija) un Mākslas izglītības centrs TRīS KRāSAS. Projektu finansē ES programma Leonardo da Vinci.
          http://www.anisa.it/items.htm  
          http://itemsproject.wordpress.com/

 • Par 2008. un 2009. gada vasarās notikušajiem TRīS KRāSU plenēriem izveidoti mācību materiāli "Plenērs", tie publicēti šeit . Publikācijās atspoguļotas jaunas mācīšanās formas, kas tika īstenotas Mākslas izglītības centra TRīS KRāSAS plenēros Liepājā 2008. gadā un Bolderājā 2009. gadā. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 • Pētījums "Imanta. Ikdienas ainava" - izstāde Rīgas Kultūras un atpūtas centrā "Imanta" Anniņmuižas bulvārī 29 - 2015. gada maijā un jūnijā. TRĪS KRĀSAS sadarbībā ar Rīgas Imantas vidusskolas skolēniem. Atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 • Laikmetīgās mākslas izglītības un izstāžu centrs Miera ielas republikā. (2014. gada 1. jūlijs - 2015. gada 31. jūlijs). Projekta mērķis ir mākslas izglītības centra attīstība un pilnveide vienā no aktīvākajiem Rīgas radošajiem kvartāliem – Miera ielā.Projekts paredz palielināt Centra ietekmi un nozīmi Latvijas izglītības telpā, veicinot mākslas un dizaina izglītības procesu aktivizēšanu, īpašu vērību veltot laikmetīgās mākslas izglītības popularizēšanai un praksei, īstenojot mākslas nodarbības, seminārus, diskusijas, radošās darbnīcas, izstādes, attīstot jaunu veidu mākslas izglītības piedāvājumus, īpaši - radošo partnerību jomā, vienlaikus nostiprinot centra resursus un pieredzi. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 • Grāmatas "Dizaina špikeris" skolotājiem dizaina mācīšanai izdošana. Darbs uzsākts 2013. gada 1.oktobrī. Paredzētais grāmatas izdošanas laiks 2015. gada maijs. Grāmata ir  jauns apjomīgs mācību līdzeklis vispārizglītojošo un mākslas skolu skolotājiem dizaina mācīšanai. Tajā  ietverta dizaina teorija, dizaina piemēri un mācību uzdevumi. Grāmatas autore ir igauņu dizainere  Merike Rehepapa. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 • Radošā darbnīca bērniem "Zivs kāpj kokā". Darbnīca notika Mākslas izglītības centrā TRĪS KRĀSAS 2014. gada 18. oktobrī. Bērniem bija iespēja radoši darboties kopā ar Latvijas, Vācijas, Spānijas un Nīderlandes māksliniekiem. Darbnīca ietilpa  Bērnu kultūras mēneša pasākumu kopumā "Zivs kāpj kokā", ko organizēja Rīga2014 sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Mākslas izglītības centru TRĪS KRĀSAS.

 • Profesionālās pilnveides kurss „Inovatīvas mācību metodes un satura elementi profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmā “Māksla un dizains””. (2014. gada 4. novembris - 2014. gada 5. decembris). 36 stundu kurss profesionālās ievirzes un profesionālo mākslas un dizaina skolu skolotājiem. Semināru tēmas: Radošums - mūsdienu pieprasītākā prasme; Dizainera darbs ar klientu, Mūsdienu dizaina tendences, Vikipēdija kā mākslas vēstures pētīšanas krātuve un instruments, Zīmēšana teātrī, Mākslas mācīšanās izstādē, Skicēšanas prasmes dizaineram, Radoša profesionāļa sevis prezentēšanas prasmes u.c. Kurss tika organizēts sadarbībā ar Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrību. Valsts finansējumu nodrošināja Izglītības un zinātnes ministrija.
 • 2009. gada novembrī radīta izglītojošu spēļu lietu kolekcija ar Johana Valtera gleznu tēliem. Spēļu lietas - izglītojošu uzdevumu lapas, izkrāsojamas kartiņas, lellītes, smaržu spilventiņus un saliekamo spēli varēja iegādāties Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā izstādes "Johans Valters 1869-1932" laikā.

 • 2009. gada oktobrī - piedalīšanās 2. starptautiskajā mākslas pedagogu kolokvijā "Jauniešu motivācija, inovācijas un radošums" ļubļanā, Slovēnijā. Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Eiropas Savienības Mūžizglītības programma Comenius.
 • "Kad melns ir sarkans" - 2010. gadā izdots izglītojošs materiāls DVD formātā, kurā māksliniece Maruta Kajaka - Grota demonstrē krāsu teorijas un gleznošanas mācīšanas metodes. Autori: Ilze Kupča, Ilze Vītola, Raitis Vulfs, Uģis Vītiņš un Eino Kolists.  Izdevējs Mākslas izglītības centrs TRīS KRāSAS. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. DVD var iegādāties šeit .


 • "Plenērs - jaunu ideju meklējumi". 2009. gadā no 29.jūnija līdz 2. jūlijam Bolderājā notika plenērs mākslas skolotājiem, kura mērķis bija meklēt jaunus veidus radošām vizuālās mākslas nodarbībām kultūrvidē. Nodarbības vadīja Inga Meldere, Vilnis Heinrihsons un Laura Feldberga. Foto ir šeit. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 • Valsts iepirkuma tālākizglītības programma "Skolēna izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana vizuālajā mākslā vispārējā izglītībā" (2009. gada jūnijs). 12 stundu kursos Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē un Liepājā piedalījās 181 skolotājs. Foto ir šeit . Projekta pasūtītājs: Izglītības satura un eksaminācijas centrs.

 •  "Gleznošanas metodika audiovizuālā formātā" - 2008. gada nogalē uzsākts projekts, kura gaitā paredzēts izveidot metodisku materiālu krāsu mācībā DVD formātā. Foto no projekta semināriem "Kad melns ir sarkans" ir šeit . Video varat noskatīties šeit . Seminārus vadīja mākslas pasniedzēja Maruta Kajaka-Grota, filmēja Raitis Vulfs. Atbalstītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds . 

 • "Visi dažādi, visi vienlīdzīgi. Daudz laimes" - 2008. gada rudenī īstenots projekts sadarbībā ar Eiropas Padomes informācijas biroju. Par projektu lasīt šeit . Projekta gaitā apkopotais materiāls par to, kāda ir laime, apskatāms šeit .

 • "Plenērs - jaunu ideju vieta". 2008. gada 11. - 14. augustā Liepājā notika plenērs mākslas skolotājiem, kura mērķis bija pētīt ar laikmetīgās mākslas norisēm saistītus dabā un kultūrvidē īstenojamus radošus uzdevumus. Nodarbības vadīja Ausma Auziņa, Aigars Bikše, Maruta Jurjāne, Ilze Kupča un Ilze Vītola. Foto ir šeit. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 • Valsts iepirkuma tālākizglītības programmas "Profesionālās meistarības pilnveide vizuālās mākslas skolotājiem izglītības satura īstenošanai vispārējā vidējā un pamatizglītībā" īstenošana (2007. gada jūnijs - oktobris). 36 stundu kursos Rīgā, Valmierā, Liepājā, Talsos, Rēzeknē, Aizkrauklē un Preiļos piedalījās 300 skolotāji. Foto ir šeit. Projekta pasūtītājs: Izglītības satura un eksaminācijas centrs.

 • Plakātu konkurss "Klimata pārmaiņas - vispasaules vides problēma" (2007. gada marts - oktobris), sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecībuLR Vides ministriju un valsts SIA "Vides projekti". Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību klimata pārmaiņu problēmai, aicinot māksliniekus un mākslas studentus radīt plakātus par šo tēmu. Jūnijā tirdzniecības centrā "Spice" un jūlijā Rīgas domē notika plakātu izstāde. Foto ir šeit.
 • Leļļu darināšana izstādē “Lietuvas jaunā tekstilmāksla” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 2005. gada novembrī.

 • "Mani bērnības dienu zīmējumi" - izstāde, kas 2005. gada maijā atvērta Rīgas Mākslas skolā. Izstādīti skolas pedagogu bērnībā tapuši darbi. Sadarbības partneris - Rīgas Mākslas skola. Projekta atbalstītājs VKKF.

 • Māra Bišofa izstādē “Bišofa skats” 2005. gada februārī un martā Valsts Mākslas muzejā bija atvērta Radošā darbnīca skolēniem un arī citiem izstādes apmeklētājiem.
  Radošajā darbnīcā muzeja Hēges zālē ikvienam interesentam tika piedāvāta iespēja veidot savus radošos darbus, iesaistot tajos mākslinieka piedāvātos tēlus – cilvēciņus, tankus, mašīnas un mājas. Iesaistīšanās šajā “spēlē” tās spēlētājiem sniedza iespēju novērtēt mākslinieka Māra Bišofa darbos ieslēpto gudrību, asprātību un izdomu. Tā ļāva izbaudīt radīšanas prieku un izstādīt savu darbu līdzās citiem. Radošajā darbnīcā īpaši tika aicināti piedalīties 5.-12. klašu skolēni un viņu skolotāji. Projekta atbalstītājs VKKF. Radošo procesu koordinēja Latvijas Universitātes studenti – topošie mākslas skolotāji.

 • Izglītības projekts izstādes DABA. VIDE. CILVēKS. 2004 ietvaros (2004). Projekta atbalstītājs Rīgas Dome.Daba. Vide. Cilvēks. Latvijā – Eiropā ir zīmējumu konkurss izstādes ietvaros. Bērni un jaunieši savos darbos mēģina atbildēt uz jautājumiem, kurus uzdod izstādes DABA. VIDE. CILVēKS. 2004 autori, piemēram: “Kāpēc es nevaru piebraukt pie jūras vai ezera – visur ir aizlieguma zīmes?” (Andris Vītoliņš), “Vai var būt laimīgs neatkarīgi no apstākļiem, nekļūstot par idiotu?” (Evelīna Deičmane) u.c.
 • Iepazīsti Marku Rotko! Gleznotāja Marka Rotko simtgadei veltīts izglītības projekts (2003-2004). Projekta atbalstītājs KKF, ASV valdība.Projekta mērķis - iepazīstināt Latvijas skolotājus un skolēnus ar Marku Rotko. Tā ietvaros izveidota izglītojoša spēle, notika semināri mākslas skolotājiem un fotoizstāde Valsts Mākslas muzejā, kā arī M. Rotko un viņa laikabiedru – Dž. Polloka, R. Mazervela un V. de Kūninga mākslas darbu reprodukciju izstāde Rīgas Mākslas skolā.

 • Latvijas Laikmetīgās mākslas centra Virtuālais muzejs Izglītības daļas izveide (2002-2004).Virtuālā muzeja Izglītības daļa ietver interaktīvas spēles par laikmetīgo mākslu un māksliniekiem. Spēle iepazīstina ar Aijas Zariņas, Andra Brežes, Sarmītes Māliņas, Oļega Tillberga, Ginta Gabrāna, Solveigas Vasiļjevas u.c. mākslinieku darbiem http://www.camp.lv/.
 • Muzeju izglītības programma mākslas muzejos un izstādēs (no 1994) Projekta uzdevums ir ieinteresēt sabiedrību, īpaši bērnus un jauniešus, muzeju apmeklēšanā, veidot sadarbību starp kultūras un izglītības jomām. Tiek piedāvātas daudzveidīgas izglītības aktivitātes muzejos un izstādēs.