Pats darba process - prātu un radošo spēju atbrīvojošs. No vienas puses – priekšmets iegūst jaunu identitāti, piepildās ar sev netradicionālu saturu, turpina dzīvot citā stāstā, kurš var turpināties bezgalīgi. No otras puses – pati uz priekšmetu un procesu paskatījos citām acīm. Nezinu, vai tā ir iekšējā redze, bet sajūta, ka esi atvēries pats. ārkārtīgi aizrāva darbošanās ar izvēlēto priekšmetu, bet būtiskākais, ka tas bija tikai iesākums. Ir nepārvarama tieksme stāstu turpināt, pilnveidot. Sajūta, ka varētu vēl kaut ko pateikt. Sāku arī uz citiem priekšmetiem skatīties savādāk.

laura_21.jpg

laura_22.jpg

laura_23.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laura_24.jpg laura_25.jpg laura_26.jpg